Hurda Kablo Alım Satım İşlemleri

Hurda kablolar birden fazla farklı metal içermektedir. Hurda kabloların en sık barındırdığı metal ise bakırdır, fakat kimi zaman çelik veya alüminyum da barındırmaktadır. Çelik  madeni  daha düşük  bir iletkenliğe sahip olmasına rağmen, kablo sanayiinde daha düşük maliyetinden dolayı giderek daha da fazla kullanılmaktadır. 

Hurda kablo, kullanılmış veya bozulmuş elektrik kablolarının ticareti yapılır. Bu kablolar, metal içeriklerinden dolayı alüminyum, bakır, nikel, krom gibi farklı metaller içerebilir. Hurda kablo alım satımı, çevre dostu bir yolla metal atıklarının geri dönüştürülmesine yardımcı olur ve bu da doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.

Hurda kablo alım ve dönüşümü, aşağıdaki adımlardan oluşur:

İlgili firmalar tarafından toplanan hurda kablolar, tasnif edilir. Bu kablolardaki farklı metal içerikleri belirlenir.

Kablolardaki metal miktarları, analiz cihazları yardımıyla belirlenir.

Hurda Kablo fiyatı, içindeki metal içeriğine, piyasa fiyatlarına, toplam ağırlığına ve diğer faktörlere göre belirlenir.

Hurda kablonun fiyatı içindeki metal içeriğin piyasa fiyatına göre belirlenir.

Satılan hurda kablo, geri dönüştürülür ve tekrar kullanılmak üzere işlenir.

Hurda kablo alım satımı, çevre dostu bir yolla metal atıklarının geri dönüştürülmesine yardımcı olur ve bu da doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, hurda kablo içindeki metallerin tekrar kullanılması, enerji tasarrufu sağlar ve çevreye daha az zarar verir.

 

hurda bakır fiyatları   hurda demir fiyatları   hurda alüminyum fiyatları  hurda kablo fiyatları  hurda fiyat listesi